GDBC: het Groningen Digital Business Centre

De reden dat GDBC is opgericht, is simpel: Groningen is een van de belangrijkste IT-steden van Nederland. Uiteenlopende innovatieve start-ups zijn hier uitgegroeid tot bedrijven van formaat. Daarnaast vestigen ook internetgiganten als Google en IBM zich in Noord-Nederland, met als gevolg dat er een dringende vraag is naar academisch opgeleide experts op het gebied digital science en big data.

Het Groningen Digital Business Centre speelt hierop in. Binnen dit centre worden opleidingsmogelijkheden ontwikkeld en onderzoekscapaciteit beschikbaar gesteld. Studenten krijgen de kans om bij vooraanstaande digitale bedrijven stage te lopen en onderzoek te doen met behulp van de vele data die de bedrijven beschikbaar stellen. Andersom profiteren de digitale ondernemers van de wetenschappelijke kennis die binnen de Rijksuniversiteit aanwezig is. Om ervoor te zorgen dat het onderwijsaanbod blijft aansluiten op de vraag uit de markt, evalueren we het onderwijsaanbod binnen het GDBC voortdurend op basis van veranderingen in de markt en door middel van benchmarks met buitenlandse universiteiten.

GDBC kenmerkt zich door haar unieke bundeling van kennis: de wetenschappelijke en bedrijfskundige kennis van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, de praktijkkennis en -vraagstukken van de Noordelijke digitale ondernemingen én de analytische en technische wetenschappelijke kennis van de Faculteit Science & Engineering.